Bảng tính năng hệ thống phần mềm vận tải container - Logistics

Tính năng

  1. Trang chủ
  2. Tính năng

Bảng tính năng hệ thống phần mềm vận tải container - Logistics

4.8/5 Đánh giá - 49 Bình chọn

Phần mềm LogisViet hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, hệ thống được thiết kế chuyên biệt dành cho doanh nghiệp vận tải container - Logistics theo mô hình quản lý tổng thể như một doanh nghiệp thực tế ngoài đời thực.

 

Hệ thống sẽ tự đánh giá sức khỏe doanh nghiệp, tránh các rủi ro thất thoát tài chính dựa vào sự kiểm duyệt từ hoạt động thu chi, chi phí nhiên liệu, trang thiết bị phương tiện, công nợ khách hàng, lương, thưởng,...

 

Đặc biệt, với mô hình quản lý phòng ban được LogisViet tích hợp trong phần mềm sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong công việc quản trị nhân sự của công ty.

Bảng tính năng hệ thống phần mềm vận tải container - Logistics

 

PHÂN HỆ CHỨC NĂNG CHÍNH CHI TIẾT CHỨC NĂNG

Vận đơn (Hàng container)

Tạo đơn hàng vận chuyển

- Tạo đơn hàng vận chuyển theo tuyến và tự cập nhật giá có sẵn:
+ Tạo đơn hàng theo bảng giá từ hợp đồng khách hàng.
+ Tạo đơn hàng theo bảng giá chung theo tuyến cố định.
+ Tạo đơn hàng theo giá tự nhập.
+ Phát đơn hàng cho nhiều đối tác nhà xe (thầu phụ) cùng lúc qua ứng dụng riêng dành cho nhà xe.

- Sửa đơn hàng hoặc đổi tuyến nếu có phát sinh về địa điểm nâng hạ hoặc lấy/trả rỗng.
- Tự động sinh ra số lệnh điều phối tùy vào số lượng cont của mỗi đơn hàng vận chuyển.
- Công cụ đo lường khoảng cách tuyến vận chuyển và dự đoán thời gian hoàn tất chuyến theo thời gian thực từ bản đồ vệ tinh.

- Kiểm soát tuyệt đối dữ liệu đầu vào tất cả thông tin:
+ Chức năng tự động nhận diện mã container theo chuẩn ISO.
+ Kiểm soát trùng lập thông tin.
+ Kiểm soát đơn hàng giao nhà xe đối tác thực hiện.

Theo dõi đơn hàng vận chuyển

- Quản lý đơn hàng vận chuyển theo mã đơn hàng (mã vận đơn) book, bill, mã tuyến, ngày, tháng, năm...
- Khách hàng được cấp quyền giám sát và theo dõi tình trạng đơn hàng trong suốt quá trình vận chuyển đến nơi đóng hàng, kho, cảng.

Ghi công nợ khách hàng

Lưu công nợ khách hàng khi đơn hàng hoàn tất (bao gồm tất cả các loại phí phát sinh liên quan trong đơn hàng).

Tạo đơn hàng cho xe ngoài (Thầu phụ)

- Trường hợp cần điều động nhà xe đối tác có thể tạo đơn hàng và bàn giao cho đối tác nhà xe ngoài thực hiện, có thể phát nhiều đơn hàng cho nhiều đối tác nhà xe cùng lúc.
- Theo dõi tình trạng đơn hàng.
- Quản lý công nợ và chi phí phát sinh.

Tính năng tạo nhanh vận đơn Áp dụng cho những vận đơn được vận chuyển cho đội xe nhà. Giúp giảm thiểu tối đa thời gian nhập liệu đầu vào bằng tính năng nhân bản (copy đơn hàng) từ các vận đơn có thông tin tương tự nhau.
Phát lệnh tự động cho lái xe Điều độ chủ động phát lệnh tự động qua App cho lái xe nhận lệnh và thực hiện chuyến mà cần không phải điều động thủ công.
Đơn hàng nội bộ (Tại kho khách hàng) - Phát đồng bộ đơn hàng nội bộ cho lái xe làm nhiệm vụ chuyển cont hàng tại kho khách hàng hay còn gọi là nhiệm vụ tăng bo:
+ Lái xe nhận nhiệm vụ được giao từ App lái xe.
+ Thực hiện và xác nhận kết thúc nhiệm vụ qua App lái xe.
Tính năng chuyển công nợ Chủ động chuyển công nợ của đơn hàng sang tháng khác theo yêu cầu khách hàng.

Lệnh điều động (Hàng cont)

Quản lý thông tin vận chuyển

- Quản lý danh sách lệnh điều phối xe tài xế rơ mooc theo từng nhóm đơn hàng vận chuyển: mã vận đơn mã lệnh mã cont số seal ngày giờ,...
- Giám sát định vị GPS của tất cả xe đang thực hiện nhiệm vụ theo thời gian thực từ bản đồ vệ tinh.
- Đo lường hiệu quả vận chuyển như: tổng thời gian hoàn tất chuyến, khoảng cách trên bản đồ, dự đoán thời gian vân chuyển, cảnh báo tình trạng giao thông,...

Phương thức điều phối

- Nhân viên điều hành xe phân bổ chi tiết nhiệm vụ đến từng tài xế.
- Phân lệnh cắt kéo điều phối nhiệm vụ.
- Tài xế nhận lệnh trực tiếp từ ứng dụng Mobile WebApp và triển khai nhiệm vụ đến khi hoàn tất chuyến như: chụp hình cont, cập nhật phí phát sinh, xác nhận hoàn tất chuyến.
- Nhân viên điều phối chốt lệnh sau khi tài xế hoàn thành nhiệm vụ và tự ghi vào bảng sản lượng và tính lương tài xế.

Giám sát chuyến/Hành trình GPS

- Theo dõi hành trình thực tế theo thời gian thực tại bất kỳ thời điểm nào của tất cả tài xế khi xe đang làm nhiệm vụ thông qua hệ thống định vị GPS (trường hợp có áp dụng tích hợp tính năng).
- Tài xế tự gửi báo cáo trên ứng dụng Mobile WebApp: chụp ảnh số cont số seal tại mỗi vị trí khi hoàn thành:
+ Lấy rỗng/Lấy cont hàng nhập
+ Đóng hàng/Giao hàng
+ Cảng hạ chờ xuất/Trả rỗng
- Hiển thị thời gian thực tế tài xế đã hoàn tất chuyến trên hệ thống theo dõi.
- Tất cả các thông tin sẽ được gửi trực tiếp từ ứng dụng Mobile WebApp của tài xế về hệ thống phần mềm LogisViet.

Quản lý chi phí phát sinh

- Tài xế cập nhật các loại chi phí phát sinh trên ứng dụng Mobile App như: phí nâng/hạ vé cổng phí cầu đường. Bao gồm các loại hóa đơn chứng từ liên quan bằng hình ảnh và file thực tế.
- Các loại phí phát sinh chỉ được phép nằm trong danh mục công ty đề ra.
- Ghi vào công nợ khách hàng các loại phí phát sinh mà khách hàng phải thanh toán.

Giám sát chặng đường và tình trạng giao thông - Tự tính toán khoảng cách xe di chuyển từ các địa điểm, cảng biển, kho vận,...
- Theo dõi tình trạng giao thông theo thời gian thực để có những thay đổi phù hợp trong quá trình di chuyển và cảnh báo giao thông.
Kiểm soát tải trọng - Tính năng tùy chọn cho việc kiểm soát tải trọng toàn bộ container hàng để tạo an toàn trong quá trình vận chuyển cũng như tránh vi phạm luật giao thông.
Thống kê lợi nhuận chuyến - Tự động tính mức tiêu hao nhiên liệu và tổng số tiền dầu theo từng chuyến.
- Tự động tính lợi nhuận ước tính theo từng chuyến hàng.
Điều phối linh động - Phát lệnh tự động cho tài xế qua App.
- Theo dõi tiến độ chuyến hàng theo thời gian thực.
- Tự động gửi các dữ liệu quan trọng từ App lái xe về hệ thống.
- Tự động phát hiện sai sót về số cont.

Vận đơn (Hàng rời)

Phù hợp - Vận chuyển hàng rời (Bulk Cargo).
- Vận chuyển hàng phân kiện (Break Bulk Cargo)
- Cước phí theo CBM, MT, số lượng, trọn chuyến.

Tạo đơn hàng vận chuyển

- Tạo đơn hàng vận chuyển theo tuyến và tự cập nhật giá có sẵn:
+ Tạo đơn hàng theo bảng giá từ hợp đồng khách hàng.
+ Tạo đơn hàng theo bảng giá chung theo tuyến cố định.
+ Tạo đơn hàng theo giá tự nhập.

Theo dõi đơn hàng vận chuyển

- Quản lý đơn hàng qua Mã vận đơn ngày tháng năm tuyến.
- Theo dõi tình trạng đơn hàng qua định vị GPS.
- Quản lý chặt chẽ thông tin hàng hóa vận chuyển: tải trọng, số lượng hàng nhận, số lượng hàng thực tế tính phí vận chuyển.

Ghi công nợ khách hàng

- Tự động ghi công nợ khách hàng.
- Theo dõi tình trạng thu công nợ, hạn thanh toán.

Tạo đơn hàng cho xe ngoài (Thầu phụ) - Tính năng phân bổ đơn hàng cho nhà xe liên kết trong cùng một vận đơn.
- Theo dõi tình trạng đơn hàng.
- Quản lý công nợ và chi phí phát sinh.
Tính năng tạo nhanh vận đơn Tính năng copy đơn hàng giúp giảm thiểu tối đa thời gian nhập liệu đầu từ các đơn hàng có thông tin tương tự nhau.
Tính năng chuyển công nợ Chủ động chuyển công nợ của đơn hàng sang thang khác theo yêu cầu khách hàng.
Lệnh điều động (Hàng rời)

Quản lý thông tin vận chuyển

Quản lý danh sách lệnh điều phối xe tài xế rơ mooc theo từng nhóm đơn hàng vận chuyển: mã vận đơn mã lệnh ngày giờ tuyến.

Phương thức điều phối

- Nhân viên điều hành xe phân bổ chi tiết nhiệm vụ đến từng tài xế.
- Tài xế nhận lệnh trực tiếp từ ứng dụng Mobile App và triển khai nhiệm vụ.
- Nhân viên điều phối chốt lệnh sau khi tài xế hoàn thành nhiệm vụ và tự ghi vào bảng sản lượng và tính lương tài xế.

Giám sát chuyến/Hành trình GPS

- Theo dõi hành trình thực tế theo thời gian thực tại bất kỳ thời điểm nào của tất cả tài xế khi xe đang làm nhiệm vụ thông qua hệ thống định vị GPS (trường hợp có áp dụng tích hợp tính năng).
- Tài xế tự gửi báo cáo nhiệm vụ trên ứng dụng Mobile App.
- Hiển thị thời gian thực tế tài xế đã hoàn tất chuyến trên hệ thống theo dõi.
- Tất cả các thông tin sẽ được gửi trực tiếp từ ứng dụng Mobile App của tài xế về hệ thống phần mềm LogisViet.

Quản lý chi phí phát sinh

- Tài xế cập nhật các loại chi phí phát sinh trên ứng dụng Mobile App như: phí nâng/hạ vé cổng phí cầu đường. Bao gồm các loại hóa đơn chứng từ liên quan bằng hình ảnh thực tế.
- Các loại phí phát sinh chỉ được phép nằm trong danh mục công ty đề ra.
- Ghi vào công nợ khách hàng các loại phí phát sinh mà khách hàng phải thanh toán.

Theo dõi dầu (nhiên liệu)

Quản lý lịch sử cấp nhiên liệu

- Theo dõi thực tế việc cấp nhiên liệu cho từng xe từng tài xế tại mỗi thời điểm.
- Quản lý sát đơn giá nhiên liệu theo từng thời điểm.
- Thống kê số lít nhiên liệu chênh lệnh so với thực tế.
- Thống kê tổng chi phí tiêu hao của tất cả xe và từng xe.
- Tự động kết sổ dầu cuối tháng.

Định mức tiêu hao nhiên liệu theo xe

Dựa vào lịch sử cấp dầu và định mức được cài đặt cho từng xe, hệ thống tự tính toán đưa ra các thống kê về mức tiêu hao nhiên liệu một cách chính xác, từ đó đánh giá được tình hình phương tiện, tính minh bạch trong quản lý nhiêu liệu.

Định mức tiêu hao nhiên liệu theo lái xe (tài xế) Dựa vào lịch sử cấp dầu và định mức được cài đặt cho từng xe, hệ thống tự tính toán đưa ra các thống kê về mức tiêu hao nhiên liệu một cách chính xác theo từng lái xe đang phụ trách phương tiện.

Quản lý cây dầu (trường hợp công ty có cây dầu riêng)

- Quản lý số liệu thực tế so với việc cấp nhiên liệu cho xe.
- Quản lý công nợ dầu nếu có đổ dầu cho đối tác ngoài.

Theo dõi lốp

 

Quản lý lốp xe

- Quản lý hiện trạng lốp: đầu kéo rơ mooc thông qua vị trí thực tế và số seri sản phẩm.
- Quản lý việc cấp mới lốp cho từng đầu kéo rơ mooc theo từng vị trí từ đề xuất nếu được duyệt cấp mới.
- Quản lý đơn giá lốp theo từng loại sản phẩm.

Đối chiếu lốp

- Quản lý nguồn gốc xuất xứ lốp.
- Quản lý lốp thu hồi sửa chữa (vá) hoặc kết thúc vòng đời lốp.

Theo dõi lịch sử

- Theo dõi tự động lịch sử thay lốp từng vị trí của đầu kéo.
- Theo dõi tự động lịch sử thay lốp từng vị trí rơ mooc.

Sửa chữa

Sửa chữa đề xuất (lớn)

- Bao gồm đầu kéo và rơ mooc.
- Quản lý chi phí đề xuất sửa chữa hoặc thay mới cho phương tiện.
- Quản lý và theo dõi hiện trạng của phương tiện và thiết bị.

Sữa chữa vặt (nhỏ)

Quản lý các loại chi phí sửa chữa vặt (nhỏ) phát sinh như: thay dây điện vá lốp …

Hạng mục sửa chữa

Quản lý các hạng mục được cấp chi phí sửa chữa mà công ty cho phép cho loại phương tiện.

Lịch sử sửa chữa

- Theo dõi tự động lịch sử sửa chữa theo đầu xe.
- Theo dõi tự động lịch sử sửa chữa theo rơ mooc.

Công nợ sửa chữa Trường hợp sửa chữa từ các đơn vị đối tác có niên hạn thanh toán:
- Theo dõi công nợ chi phí sửa chữa.
- Theo dõi lịch sử thanh toán công nợ sửa chữa.

Quản lý kho vật tư

Quản lý sản phẩm kho

- Quản lý và theo dõi tất cả các loại trang thiết bị sản phẩm có trong kho.
- Quản lý đơn giá sản phẩm từ nhà cung cấp.

Quản lý đề xuất nhập kho/mua hàng

Bộ phận kho được phép đề xuất nhập mới hoặc nhập thêm sản phẩm về kho.

Quản lý lịch sử xuất/nhập kho

Theo dõi lịch sử xuất nhập kho của tất cả sản phẩm.

Sản phẩm cho phép nhập kho

- Cho phép nhập các loại sản phẩm nằm trong danh mục công ty đề ra.
- Cho phép nhập duy nhất từ danh sách nhà cung cấp công ty đề ra.

Quản lý kho sản phẩm thu hồi

- Quản lý tất cả các sản phẩm và trang thiết bị được thu hồi sau khi đã được thay mới hoặc thu hồi sửa chữa bao gồm lốp.

Lịch bảo dưỡng (*)

Lịch sử bảo dưỡng phương tiện

Theo dõi lịch sử sửa chữa và bảo dưỡng tất cả các loại trang thiết bị của phương tiện dựa vào số KM thực tế từ hệ thống định vị GPS (nếu có tích hợp).

Quản lý sự cố Quản lý thông tin sự cố - Quản lý thông tin sự cố từ ứng dụng WebApp tài xế gửi về bao gồm: chi tiết sự có, hình ảnh hiện trạng, phương án xử lý sự cố.
- Quản lý thông tin phản hồi và phương án xử lý sự cố từ phía công ty.
- Quản lý chi phí xử lý sau sự cố: bên chịu phí.

Quản lý loại phí

Loại phí chi

Quản lý danh mục chi và hạn mức chi được công ty cho phép tự gửi về báo cáo tài chính.

Loại phí thu

Quản lý danh mục thu nằm trong hệ thống tự gửi về báo cáo tài chính.

Phí chi cố định

Quản lý các loại phí cố định hàng tháng để tự động phân bổ vào các chi phí báo cáo tài chính.

Nhà cung cấp

Quản lý nhà cung cấp

Danh mục đối tác nhà cung cấp sản phẩm vật tư, Gara sửa chữa,… được công ty cho phép.

Đối tác nhà xe (Thầu phụ)

Tài khoản riêng cho nhà xe (LogVender) Công ty được chủ động cấp tài khoản riêng cho đối tác nhà xe nhận đơn hàng, cập nhật chi phí và theo dõi công nợ tự động với các chức năng sau:
+ Nhận đơn hàng từ hệ thống chính (thông báo đẩy khi có đơn hàng mới được giao).
+ Quản lý đơn hàng, cập nhật chi phí.
+ Xuất file công nợ.
+ Chốt công nợ chéo giữa 2 bên.
+ Theo dõi lịch sử thanh toán công nợ.
Chức năng này giúp nhà xe đối tác dễ dàng quản lý thông tin một cách chuyên nghiệp và an toàn về chi phí. Giúp công ty giảm thiểu thời gian cập nhật.

Danh sách nhà xe (thầu phụ)

Quản lý danh sách đối tác nhà xe (thầu phụ)

Công nợ nhà xe

- Quản lý và theo dõi công nợ nhà xe nếu có bàn giao đơn hàng vận chuyển.
- Theo dõi lịch sử thanh toán công nợ đối tác nhà xe.

Khách hàng

Quản lý khách hàng, Account

Quản lý danh sách khách hàng vận chuyển là đối tác của công ty và Account đăng nhập theo dõi đơn hàng riêng cho khách hàng tự theo dõi công nợ, tiến độ đơn hàng.

Công nợ

- Theo dõi công nợ khách hàng.
- Theo dõi lịch sử thanh toán công nợ.
- Xuất công nợ đối chiếu.
- Chốt công nợ và theo dõi tiến độ thanh toán công nợ.

Bảng giá cước

Quản lý bảng giá cước vận chuyển theo từng khách hàng riêng biệt.

Hợp đồng

Quản lý thông tin hợp đồng khách hàng.

Tài khoản khách hàng Hệ thống kết nối dành riêng cho khách hàng đăng nhập để theo dõi đơn hàng và theo dõi công nợ riêng.
+ Theo dõi thời gian giao hàng.
+ Theo dõi vị trí thực tế cont hàng trong quá trình vận chuyển theo thời gian thực từ định vị GPS.

Quản lý phương tiện, tài xế

Bãi xe

Quản lý số lượng bãi xe tại các địa điểm khác nhau (nếu doanh nghiệp có nhiều bãi xe).

Danh sách đầu kéo

- Quản lý danh sách đầu kéo và các thông tin liên quan như:
Hạn đăng kiểm
Hạn bảo trì đường bộ
Hạn BH tự nguyện
Hạn BH bắt buộc
Hạn giấy phép đi đường
Bãi xe đang đậu
- Quản lý lịch sử hành trình doanh số lợi nhuận từng xe.
- Quản lý lốp theo từng vị trí trên mô hình thực tế được vẽ sẵn.
- Quản lý và Cài đặt định mức tiêu hao nhiên liệu được phân bổ cho từng xe.
- Tự động thống kê định mức nhiên liệu theo xe, theo lái xe để ghi nhận vào chi phí.

Danh sách rơ mooc

- Quản lý danh sách rơ mooc và các thông tin liên quan như:
Hạn đăng kiểm
Hạn bảo trì đường bộ
Hạn BH tự nguyện
Hạn BH bắt buộc
Hạn giấy phép đi đường
Bãi xe đang đậu
- Quản lý lốp theo từng vị trí trên mô hình thực tế được vẽ sẵn.

Tài xế

- Quản lý thông tin tài xế.
- Lương tài xế
- Thống kê doanh số theo tài xế.
- Đánh giá KPI.

Quản lý công ty (nhân sự)

Tổ chức phòng ban

Quản lý sơ đồ phòng ban công ty phân quyền làm việc trên hệ thống phần mềm.

Nhân sự

- Danh sách tất cả nhân sự công ty không giới hạn.
- Mỗi nhân sự được cấp một Tài khoản người dùng đăng nhập riêng và sẽ thực hiện mỗi nghiệp vụ khác nhau trên hệ thống phần mềm sau khi được công ty cấp quyền truy cập.
- Nhân sự (người dùng) có thể tự thay đổi mật khẩu riêng cho tài khoản.

Bảng hệ số lương

Quản lý hệ số lương bậc lương công ty.

Bảng đánh giá KPI (Cơ bản)

Bảng đánh giá KPI làm việc của nhân viên công ty.

Cổ đông

Quản lý danh sách cổ đông, đại lý

- Quản lý danh sách cổ đông đầu tư xe, đại lý.
- Cổ đông được cấp quyền truy cập bằng tài khoản riêng để xem tình hình kinh doanh theo thời gian thực.

Kế toán

Phiếu chi

- Quản lý chi phí hoạt động của công ty nằm trong danh mục chi và hạn mức chi cho phép. Tự gửi về báo cáo tài chính.
- Quản lý thông tin hóa đơn đầu vào.

Phiếu thu

- Quản lý thông tin phiếu thu. Tự gửi về báo cáo tài chính.
- Quản lý thông tin hóa đơn đầu ra.

Theo dõi chi phí tài xế giải chi, làm hàng, đổi hóa đơn

- Quản lý thông tin tạm ứng và hoàn ứng theo mỗi đơn hàng vận chuyển tiền ứng, hoàn ứng cho tài xế.
- Quản lý số tiền hoàn ứng so với thực tế.

Theo dõi tạm ứng nội bộ - Khoán chi phí cho từng phòng ban, nhân sự phụ trách khác nhau.
- Quản lý tạm ứng từ các phòng ban, lịch sử thu/chi/hoàn ứng.

Công nợ khách hàng (hàng container)

- Tự động cập nhật công nợ khách hàng theo thời gian thực.
- Xuất công nợ đối chiếu khách hàng.
- Quản lý và theo dõi tất cả công nợ phát sinh của khách hàng (bao gồm hàng container).
- Theo dõi lịch thanh toán hạn thanh toán công nợ.

Công nợ khách hàng (hàng rời)

- Tự động cập nhật công nợ khách hàng theo thời gian thực.
- Xuất công nợ đối chiếu khách hàng.
- Quản lý và theo dõi tất cả công nợ phát sinh của khách hàng (bao gồm hàng rời).

Công nợ sửa chữa - Theo dõi công nợ sửa chữa và lịch sử thanh toán.

Lương tài xế

- Quản lý lương tài xế tự động theo thời gian thực bao gồm sản lượng doanh số KPI xếp hạng tài xế.
- Quản lý tạm ứng chi phí đổi hóa đơn - làm hàng cho tài xế.
- Quản lý đơn xin phép từ tài xế (Tài xế được viết đơn xin nghỉ phép trực tiếp từ ứng dụng).

Lương nhân viên

Quản lý lương nhân sự làm việc tại công ty bao gồm tất cả các bộ phận từ các phòng ban. Đánh giá hệ số KPI.

Theo dõi chi phí vận tải

- Kiểm soát chi phí vận tải phát sinh trong danh mục cho phép từ công ty để đánh giá tình hình hoạt động của phương tiện tài xế.
- Kiểm tra lịch sử chi các loại phí vận tải phát sinh.

Theo dõi phí neo xe

Theo dõi chi phí neo xe phát sinh để đối chiếu công nợ khách hàng. Phí neo xe tự động ghi vào công nợ khách hàng khi có.

Định mức lương tài xế Trường hợp có áp dụng định mức lương tài xế dựa trên hệ số chuyến, chủ động thay đổi định mức áp dụng.
Theo dõi cược cont - Theo dõi tình trạng cược cont theo từng lô hàng, số B/L.
- Cập nhật theo dõi chi phí phát sinh, hoàn cược,... để đi đến hoàn tất đơn cược.

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo tổng doanh thu, lợi nhuận

Tính năng báo cáo tự động giúp doanh nghiệp kịp thời đánh giá sức khỏe doanh nghiệp, đưa ra những quyết định chiến lược:
- Tự động thống kê các loại chi phí hoạt của công ty để đưa ra bảng báo cáo tài chính và lợi nhuận theo tháng, năm, quý.
- Có thể xem báo cáo tài chính tự động của tất cả các tháng qua từng năm vào bất kỳ thời điểm nào theo thời gian thực.
- Báo cáo được thống kê tự động theo thời gian thực.
- Tự động thống kê lượng hóa đơn đầu vào, đầu ra.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng quý.
- Xuất file báo cáo.

Báo cáo doanh số theo xe

- Tự thống kê các khoản chi phí và tổng hợp doanh số của tất cả đội xe theo tháng năm.
- Báo lợi nhuật thực tế từng xe.
- Báo cáo số KM hành trình một cách tự động.
- Báo cáo lượng tiêu hao nhiêu liệu.
- Báo cáo tự động theo thời gian thực.
- Thống kê lợi nhuận theo chuyến.
- Xuất file báo cáo toàn bộ xe.
- Xuất file báo cáo từng xe.

Báo cáo doanh số khách hàng Báo cáo tự động thống kê doanh số theo khách hàng qua từng tháng, năm, quý:
+ Báo cáo sản lượng đạt được.
+ Báo cáo chi phí.
+ Báo cáo công nợ.
+ So sánh kết quả kinh doanh đạt được.

Báo cáo doanh số theo tài xế

- Báo cáo doanh số tự động sản lượng của tài xế.
- Báo cáo tự động theo thời gian thực.
- Xuất file báo cáo.

Theo dõi dòng tiền - Theo dõi dòng tiền ra vào từ danh sách tài khoản hiện có, dễ dàng quản lý tài chính một cách hiệu quả:
+ Tài khoản ngân hàng công ty
+ Tài khoản ngân hàng cá nhân
+ Tài khoản tiền mặt
Invoice Theo dõi hóa đơn (nội bộ) - Quản lý thông tin hóa đơn đầu vào.
- Quản lý thông tin hóa đơn đầu ra.
- Thống kê hóa đơn theo ngày, tháng, năm.
- Thống kê hóa đơn theo từng quý.
- Xuất file danh sách hóa đơn đối chiếu thông tin cho việc báo cáo thuế.

Các tiện ích phần mềm

Forum

- Lưu trữ thông tin nội bộ và các tin tức mới nhất.
- Tất cả các thành viên công ty được phép tạo chủ đề và đăng lên hệ thống.
- Tính năng thông báo đẩy khi có thông báo mới từ công ty.

Sổ tay

Tiện ích sổ tay ghi chú công việc dành cho tất cả user được cấp quyền truy cập hệ thống.

Sổ lương

Nhân sự có thể tự theo dõi sổ lương cá nhân của tất cả các tháng năm.

Hỗ trợ

Kênh hỗ trợ sử dụng khi có sự cố hoặc hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm.

Lịch xe

Theo dõi lịch xe đang và chuẩn bị nhận nhiệm vụ.

Theo dõi định vị GPS

Bản đồ theo dõi định vị GPS và tình trạng giao thông theo thời gian thực (Chỉ Áp dụng cho đơn vị ký hợp đồng tích hợp).

Track map Công cụ cảnh báo tình trạng giao thông và tìm tuyến vận chuyển thích hợp nhất.

Thông báo đẩy

Thông báo đẩy từ hệ thống phần mềm nếu có thông báo mới từ công ty hoặc user khác.

Biểu đồ doanh số

Biểu đồ Đồ họa trực quan theo dõi doanh số vận chuyển theo thời gian thực.

Biểu đồ nhiên liệu

Biểu đồ Đồ họa trực quan theo dõi tình hình nhiên liệu theo thời gian thực.

Biểu đồ lương tài xế

Biểu đồ Đồ họa trực quan theo dõi doanh số và lương tài xế theo thời gian thực.

Theo dõi phiên làm việc nhân sự

Quản lý phiên làm việc của user trên hệ thống phần mềm.

Theo dõi phiên đăng nhập vào Ứng dụng của tài xế

Quản lý phiên đăng nhập vào ứng dụng Mobile App của tất cả tài xế.

Cài đặt Mobile WebApp phần mềm (LogisViet)

- Phần mềm LogisViet được vận hành đa nền tảng trên tất cả các loại thiết bị.
- Tính năng cài đặt thành ứng dụng để vận hành hệ thống mọi lúc mọi nơi.

Cài đặt Mobile WebApp tài xế (LogisViet-Tài xế)

- Tích hợp ứng dụng dành riêng cho tài xế nhận lệnh làm nhiệm vụ và tự theo dõi sản lượng tự theo dõi bảng lương theo thời gian thực trên ứng dụng Mobile App.
- Thao tác và giao diện dành cho tài xế đơn giản và dễ dàng sử dụng mà không quá phức tạp.

Chuyển đổi dữ liệu từ File Excel lên hệ thống - Tính năng upload dữ liệu mới từ File Excel nhằm giảm thiểu tối đa thời gian nhập liệu nền lên hệ thống.

Giao diện phần mềm

Đa trình duyệt

Hệ thống phần mềm LogisViet được thiết kế chạy trên nền website và hoạt động tương thích trên tất cả các loại trình duyệt phiên bản mới nhất như: Google Chrome Safari Firefox Microsoft Edge Opera Coccoc.

Đa thiết bị

Hệ thống phần mềm LogisViet được thiết kế vận hành tương thích trên nhiều loại thiết bị như: máy tính PC Laptop điện thoại máy tính bảng và hoạt động ổn định trên hai HĐH IOS Android.

Đa giao diện làm việc

- Hệ thống phần mềm LogisViet được thiết kế tính năng có thể tùy biến giao diện đồ họa làm việc để phù hợp với các thao tác mỗi cá nhân.
- Giao diện đồ họa tùy biến ở hai dạng giao diện ngang và dọc theo hai gam màu sáng và xanh trung tính.
- Giao diện đồ họa tùy biến giúp người dùng cân bằng thị lực khi làm việc thường xuyên trên máy tính.

Thao tác đơn giản

Với mỗi tính năng trên phần mềm người dùng có thể làm việc trên một cửa sổ duy nhất mà không cần phải mở nhiều tác vụ.

Mô hình hoạt động

Thời gian thực

- Phần mềm LogisViet hoạt động theo thời gian thực trên môi trường Internet tất cả dữ liệu được lưu trữ an toàn tại máy chủ Cloud đặt tại trung tâm Data Center.
- Truy cập an toàn mọi lúc mọi nơi.

Truy cập phần mềm

- Người dùng truy cập vào phần mềm LogisViet qua đường link được thiết lập riêng cho mỗi doanh nghiệp bằng tài khoản dạng:
VD:
Link: congtya.logisviet.com
User: <Số_Điện_Thoại>
Password: <Mật_Khẩu_Đăng_Nhập>

- Người dùng truy cập phần mềm LogisViet mọi lúc mọi nơi thông qua trình duyệt web mà không cần phải cài đặt gì thêm trên máy tính hoặc các loại thiết bị di động.

Ứng dụng tài xế (WebApp/Web)

- Tài xế truy cập vào đường link để cài đặt ứng dụng WebApp thông qua tài khoản được công ty cung cấp.
VD:
Link: congtya.logisviet.com/taixe
User: <Số_Điện_Thoại>
Password: <Mật_Khẩu_Đăng_Nhập>

- Khi có nhiệm mới được bàn giao thì ứng dụng sẽ hiển thị biểu tượng nhắc nhở dạng thông báo đẩy. Tài xế nhận nhiệm vụ và triển khai nhiệm vụ.

Ứng dụng khách hàng (WebApp/Web) - Link truy cập dành riêng cho khách hàng tự theo dõi thông tin đơn hàng và thông tin công nợ.
VD:
Link: congtya.logisviet.com/gst
User: <Số_Điện_Thoại_Khách_Hàng>
Password: <Mật_Khẩu_Đăng_Nhập>
Ứng dụng dành cho Cổ Đông (WebApp/Web) - Link truy cập dành riêng cho cổ đông đầu tư xe theo dõi kết quả kinh doanh theo thời gian thực.
VD:
Link: congtya.logisviet.com/cd
User: <Số_Điện_Thoại_Cổ_Đông>
Password: <Mật_Khẩu_Đăng_Nhập>

Quản lý và điều hành từ xa (Work From Home)

Thông qua mô hình hoạt động trên môi trường Điện toán đám mây (Internet) người dùng có thể điều hành và quản lý công việc từ xa tại bất kỳ nơi đâu trên mọi vùng lãnh thổ.

Cấu hình hệ thống

Cấu hình hệ thống phần mềm

Cài đặt cấu hình hệ thống trước khi vận hành phần mềm qua các thông số:
- Cài đặt thời gian thoát.
- Tên công ty
- Logo công ty.
- Hồ sơ giấy phép công ty.
- Địa chỉ công ty.
- Số điện thoại.
- Mã số thuế.
- Email.
- Website công ty.
- Phân quyền điều hành.
- Cài đặt tọa độ GPS.
- Cài đặt tỷ lệ hoa hồng (nếu có).
- Cài đặt số bậc lương công ty.
- Cài đặt mức lương tăng ca nhân viên.
- Cài đặt các hệ số liên quan đến chi phí vận hành doanh nghiệp.

An toàn, bảo mật

Người dùng (Users)

- Người dùng sau khi được công ty cấp tài khoản đăng nhập hệ thống nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức.
- Độ dài mật khẩu tối đa phải đạt từ 8-30 ký tự và có bao gồm thêm có ký tự đặc biệt nhưng phải dễ nhớ.
VD:
+ Tránh: 12345678
+ Nên: #Ahoa@911

- Người dùng khi không làm việc trên hệ thống phần mềm hoặc sau giờ tan ca nên Đăng xuất (Thoát) khỏi hệ thống để đảm bảo an toàn thông tin tránh tình trạng người dùng khác vô tình xóa hoặc thay đổi thông tin hiện có.
- Trường hợp người dùng đánh rơi hoặc làm mất các thiết bị đã được đăng nhập vào hệ thống phần mềm như điện thoại máy tính bảng vui lòng báo báo ngay cho LogisViet hoặc phía người phụ trách hệ thống công ty để vô hiệu tài khoản tránh thất thoát thông tin.

An toàn dữ liệu - Với kỹ thuật phân vùng an toàn (Partition), hệ thống phần mềm có thể tự động lưu trữ tất cả dữ liệu thông tin lên đến hàng tỷ dòng trên mỗi nghiệp vụ mà không ảnh hưởng đến tốc độ vận hành hệ thống.
- Dữ liệu phát sinh theo theo thời gian được lưu trữ không giới hạn mà không cần phải cắt giảm.
Sao lưu dữ liệu Dữ liệu được tự động backup (sao lưu) mỗi ngày phòng trường hợp có sự khách quan, ngoài ý muốn.

Bảo mật

- Người dùng vui lòng báo cáo ngay cho LogisViet nếu phát hiện ra các lỗ hổng không an toàn chưa được sửa chữa trên hệ thống. Thông qua số Hotline: 0988167702.
- Người dùng không cố ý làm tổn hại thông tin trên hệ thống phần mềm Hoặc cố gắng làm thay đổi các tính năng hoạt động của hệ thống đã được thiết lập sẵn./.

1Facebook Messenger  Zalo